Telefon: +420 723 658 012 | Email: oms-rokycany@seznam.cz | Adresa: Plzeňská 399/III, 33701 Rokycany | ČÚ: 842404319/0800 | IČ: 67777651 | Datová schránka: 

INFO linka pro komunikaci k novým členským kartám

Pro vaše dotazy k novým členským kartám či žádostem o náhradní karty byla zřízená speciální telefonní linka i emailová adresa.

 • Emailová adresa:info@kartacmmj.cz
 • Telefonní linka (vč. hlasové zprávy při nezvednutém hovoru nebo volání mimo pracovní dobu):
 • +420 251 014 251

Členové, kteří jsou registrováni v ČMMJ přes odborný klub (Klub přátel, Klub sokolníků, Klub dámy české myslivosti,  Klub trubačů, Klub autorů, Klub vábičů, Klub lovecké lukostřelby, Mladí myslivci klub) a zaplatili členský příspěvek do 28.2.2022 si mohou vyzvednout své členské karty v úředních hodinách tj. v pondělí a ve středu 8-15 hod. na sekretariátu ČMMJ, Lešanská 1176/2a, Praha 4, 1. patro, kancelář č. 211, kontaktní osoba Ing. Iva Dvořáková, tel. 221 592 970, 777 814 109. Před návštěvou sekretariátu prosím zavolejte, případně napište na iva.dvorakova@cmmj.cz, kartu Vám připravíme k převzetí.

Členové, kteří zaplatili na rok 2022 po 28. 2. 2022 obdrží členskou kartu poštou na adresu, kterou mají uvedenu v členské evidenci.

Otázky a odpovědi

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz. 
Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. 

1.    Co je to Karta ČMMJ?

 • Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz.
 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

2.    Jaké výhody nabízí Karta ČMMJ?

 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty. Jedná se o moderní technologii, která proces ověřování členství značně zrychluje a zjednodušuje.
 • Karta ČMMJ má klasické rozměry 86×54 mm. To znamená, že se jednoduše vejde například do peněženky či přímo do kapsy.
 • Karta ČMMJ je vyrobena z polykarbonátu, což značně zvyšuje odolnost a trvanlivost průkazu.

3.    Jak Kartu ČMMJ získám?

 • Jste-li stávajícím aktivním členem ČMMJ (máte zaplacený členský příspěvek na rok 2022), bude vám vaše Karta ČMMJ vydána osobně v sídle OMS/Klubu, u kterého jste registrováni. K vyzvednutí karty budete vyzvání příslušným OMS/Klubem. Výdej karty bude probíhat proti podpisu.
 • Stanete-li se členem později, bude vám Karta ČMMJ zaslána na vaši adresu uvedenou v členské kartě členské evidence SW Diana.

4.    Musí se Karta ČMMJ aktivovat?

 • Karta ČMMJ se neaktivuje.
 • Karta ČMMJ bude automaticky vyrobena všem stávajícím i nově registrovaným aktivním členům ČMMJ, tj. všem členům, kteří provedli platbu členského příspěvku.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

5.    Kdy Kartu ČMMJ využiji?

 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. Je tedy nutné ji mít s sebou vždy v situacích, kdy se členství ověřuje – např. na společných lovech.

6.    Jak proběhne ověření členství či kvalifikací člena?

 • Organizátor akce (společného lovu, kynologické akce, zkoušek, obchodní partner apod.) svým telefonem (libovolnou k tomu určenou aplikací) oskenuje (vyfotí) QR kód z karty.
 • V QR kódu je zakódován odkaz na webovou stránku napojenou na systémy členské evidence ČMMJ. Tato stránka v telefonu organizátora zobrazí stav členství, pojištění a kvalifikace člena ČMMJ.

7.    Jak mám postupovat při ztrátě Karty ČMMJ & žádost o novou kartu

 • Dojde-li ke ztrátě Karty ČMMJ, je člen ČMMJ oprávněn zažádat o kartu novou prostřednictvím aplikace Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/).
 • Tlačítko „Žádost o novou kartu“ bude umístěno v nové záložce „Karta“. Po rozkliknutí této žádosti bude uživatel vyzván v Žádosti o vystavení duplikátu karty ke kontrole a případnému doplnění svých kontaktních údajů, a to z důvodů bezproblémového vyřízení žádosti i následného doručení karty. Po zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč za vystavení duplikátu karty bude žadateli zaslána nová karta na adresu uvedenou v členské evidenci.
 • Zároveň bude členům dočasně ponechána možnost tisku průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje. Tato průkazka bude dostupná k tisku na záložce „Příspěvky“.
 • Pro veškeré dotazy bude zřízena speciální telefonní linka a emailová adresa.

8.    Jak mám postupovat při nálezu Karty ČMMJ?

 • Pokud naleznete členský průkaz zašlete ho prosím na adresu: Českomoravská myslivecká jednota z.s., Lešanská 1176/ 2a, 141 00 Praha 4.

9.    Jakou funkci má dočasný členský průkaz?

 • V aplikaci Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/) na záložce „Příspěvky“ bude uživatelům dočasně ponechána možnost tisku původní průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje.
 • Zdůrazňujeme, že tato možnost bude pouze dočasná.
 • Dočasná průkazka bude sloužit členu k prokázání členství do vytištění a distribuci Karty ČMMJ.